Slovenščina 6. r

 6. a

obrazec za bralno značko  obrazec.bralna značka

Petek, 24. 4. 2020 KULTURNI DAN  KD_6_r_Kekec_pdf

Ponedeljek, 4. 5. 2020  SLJ 6a_4_5_2020_pdf

Sreda, 6. 5. 2020  SLJ 6a_6_5_2020_pdf

Četrtek, 7. 5. 2020  SLJ 6a_7_5_2020_pdf

Petek, 8. 5. 2020  SLJ 6a_8_5_2020_pdf

Ponedeljek, 11. 5. 2020  SLJ 6a_11_5_2020_pdf

Torek, 12. 5. 2020  SLJ 6a_12_5_2020_pdf

Sreda, 13. 5. 2020  SLJ 6a_13_5_2020_pdf

Četrtek, 14. 5. 2020  SLJ 6a_14_5_2020_pdf

Petek, 15. 5. 2020  SLJ 6a_15_5_2020_pdf

Ponedeljek, 18. 5. 2020  SLJ 6a_18_5_2020_pdf

Torek, 19. 5. 2020  SLJ 6a_19_5_2020_pdf

Sreda, 20. 5. 2020  SLJ 6a_20_5_2020_pdf

Četrtek, 21. 5. 2020  SLJ 6a_21_5_2020_pdf

Petek, 22. 5. 2020  SLJ 6a_22_5_2020_pdf

Ponedeljek, 25. 5. 2020  SLJ 6a_25_5_2020_pdf

Torek, 26. 5. 2020  SLJ 6a_26_5_2020_pdf

Sreda, 27. 5. 2020  SLJ 6a_27_5_2020_pdf

Četrtek, 28. 5. 2020  SLJ 6a_28_5_2020_pdf

Petek, 29. 5. 2020  SLJ 6a_29_5_2020_pdf

Ponedeljek, 1. 6. 2020 in torek, 2. 6. 2020

Pouk na daljavo se je končal. V šolo pridete v sredo, do takrat pa naredite nalogo,

ki jo bomo pregledali v šoli.

DOMAČA NALOGA: preberi besedilo in reši naloge. DZ, str. 82-85, nal. 1-10

 

 6. b

6.b, petek, 10. 4.

Preko eAsistenta sem vam poslala učne liste, rešite jih, pošljite fotografije, potem pa lep vikend! Kdor ni dobil, naj sporoči: natasa.bavec@guest.arnes.si

Dopolnilni pouk, petek, 10. 4.

DZ, str. 63, nal. 13.: besedilo v DZ spremenite tako, da bodo: 1. glagoli v pretekliku; 2. v prihodnjiku. Spremenjeni besedili prepišite v zvezke.

6.b, torek, 14. 4.

V berilu na str. 134-137 preberite Junaško zgodbo Dima Zupana. Odgovorite na vprašanja pod rubriko Pripoved je tudi tvoja, na str. 137, levi stolpec rubrike, vprašanja od 1. do 6. odstavka, označeni so s kvadratki (zadnje vprašanje: Kaj se je fantoma pri vsej zgodbi zdelo hudo krivično?). Vprašanja in odgovore prepišite v zvezke, odgovarjajte v povedih.  Obvezno pošljite slike rešenih nalog.

6. b, sreda, 15. 4.

Napišite obnovo Junaške zgodbe Dima Zupana, berilo, str. 134-137.. Pri obnovi upoštevajte naslednje: 1. pripoved še enkrat natančno preberite; 2. obnavljajte samo zgodbo oz. dejanja, ki naj bodo v enakem zaporedju, kot so v avtorjevi lastni zgodbi; 3. navedite glavne in stranske osebe (zunanje lastnosti, značaj), pa tudi odnos med njimi; 4. obnovite bistvene podatke; 5. obnavljajte s svojimi besedami, ne prepisujte iz berila; 6. ne uporabljajte premega govora, ne prepisujte pogovorov med osebami; 7. pišite v knjižnem jeziku, v 3. osebi (on, onadva, oni). Primer začetka obnove: Drekec-pekec in Pukec-smukec sta bila nagajiva fanta, ki sta imela zanimivega Prijatelja. Pripovedoval jima je napete zgodbe iz prve svetovne vojne. …

Obnova naj vsebuje 12-15 povedi.

6. b, četrtek, 16. 4.

Pred branjem odlomka iz zgodbe Nimaš pojma v berilu sem vam preko eAsistenta poslala kratko obnovo knjige. Pozorno jo preberite in odgovorite v povedih na vprašanja iz učnega lista. Oggovore napišite v zvezek.

6.b, petek, 17. 4.

Berilo, str. 122-125. Preberite odlomek iz mladinske povesti Nimaš Pojma Janje Vidmar. S celimi povedmi odgovorite na vprašanja v berilu pod rubriko Pripoved je tudi tvoja, str. 125, od 1. do 7. odstavka (zadnje vprašanje: Beseda paglavec se v besedilu pojavlja v dveh pomenih. Ju znaš razložiti?). Odgovore napišite v zvezke in mi pošljite fotografije opravljenega.

Dopolnilni pouk, 6. r, petek, 17. 4.

DZ, str. 53, nal. 8: preberite besedilu o ježu Spudu in ga spremenite iz sedanjika v preteklik in nato še v prihodnjik. Spemenjeni besedili prepišite v svoje zezke. Iz besedila izpišite še vse osebne zaimke.

6. b, ponedeljek, 20. 4.

DZ, str. 64-65: Mali oglasi. Preberite male oglase na str. 64 in rešite naloge na str. 65. Prepišite naslednjo definicijo malega oglasa v zvezke: Oglas je zelo kratko besedilo, ki mora biti napisano dovolj jasno, da pove kaj, kdaj, koliko, kje …ponujamo ali iščemo. Obvezen je kontakt sporočevalca, naslov, el. naslov ali telefon. Lahko je dodano slikovno gradivo.

Nato rešite na str. 66 še nal. 8 in 9: v časopisu ali na spletu poiščite nekaj malih oglasov in jih prilepite ali prepišite v zvezke, nato pa napišite dva svoja mala oglasa. Fotografije nalog mi pošljite.

6. b, torek, 21. 4.

DZ, str. 66, izpolnite prijavnico, rešite še str. 67, pri 1. nalogi si pomagajte z besedilom na str. 58, 59, na str. 68 rešite vse naloge do 4.) a.

6. b, sreda, 22. 4.

Preko eAsitenta ali na vaše mejle sem vam poslala definicijo nedoločnika. Prepišite jo v svoje zvezke in v DZ rešite na str. 69 nal. 4. b) do 4. e);  ter str. 70-71, nal. 1, od a) do č).

6. b, četrtek, 23. 4.

DZ, str. 73, 74, do vključno nal. 3.

6.b, petek, 24. 4.

Jutri je kulturni dan in ni pouka po urniku. Navodila za KD sem poslala vašim staršem preko eAsistenta ali pa vam osebno na mejle. Če ga kdo ni dobil, naj sporoči: natasa.bavec@guest.arnes.si. Še učne liste pa lenobne počitnice želim.

6. b, ponedeljek, 4. 5.

DZ, str. 77, 78, nal. 9, celotna, nal. 10., a) in b) na str 78.

Preko asistenta ali na mejle sem vam poslala navodila za pisanje doživljajskega spisa o vašem življenju v izolaciji, ki ga bom ocenila. Prosim, da mi spise po navodilih pošljete na mejle do četrtka, 7. 5. Če kdo navodil ni dobil ali ima tehnične težave in ne more pisati na računalnik, naj prav tako sporoči: natasa.bavec@guest.arnes.si

6.b, sreda, 6. 5., in četrtek, 7. 5.

Posebnih domačih nalog v teh dveh dneh ni, prosim, če mi po navodilih, ki sem jih poslala, pošljete svoje doživljajske spise o vašem življenju v času karantene. Natačno preberite in upoštevajte navodila, če česa ne razumete, me vprašajte.

6. b, petek, 8. 5.

V berilu na str. 172-174 preberite zgodbico Milana Dekleve Bučka med voli. Odgovorite v celih povedih na vprašanja na str. 175, rubrika Pripoved je tudi tvoja, prvi, levi stolpec, 15 vprašanj, označenih s kvadratkom (zadnje vpr.: Poišči v pripovedi sopomenko za samostalnik vol). Pošljite slike nalog.

6. razred, dopolnilni pouk, 8. 5.

DZ, str. 77, nal. 9, besedilo: preberi ga in izpiši vse samostalnike ter jim določi spol, število in sklon.

6. b, ponedeljek, 11. 5.

Berilo, str. 180-183. Preberite radijsko igro Franeta Puntarja A in ogovorite v celih povedih na vprašanja pod rubriko Igra je tudi tvoja na str. 183, prvih 8 odstavkov vprašanj (zadnje vpr.: Kaj pa se je zgodilo s črko A? Kaj nam je sporočil glas čisto na koncu odlomka?). Odgovore napišite v zvezke in mi pošljite slike.

6.b, torek, 12. 5.

Preko easistenta oz. na mejle sem vam poslala učne liste za analizo Puntarjeve igre A. Rešite jih in v celih povedih odgovorite na vprašanja.

6.b, sreda, 13. 5.

DZ, str. 82, 83: Veter, opis naravnega pojava. Preberite besedilo in rešite naloge na str. 83 in 84.ž

6.b, čertek, 14. 5.

DZ, str. 85, 86, vaje za razumevanje besedila in ponovitev glagola.

6.b, petek, 15. 5.

DZ, str. 87: preberite definicijo opisa naravnega pojava in napišite povzetke v svoje zvezke. Rešite nal. 17, 18, 19 na isti strani in nalogo 20 na str. 88.

6. r, dopolnilni pouk

DZ, str. 86, nal. 16: preberite kratko besedilo na začetku naloge, izpišite vse glagole in jim določite osebo, število in čas.

6. b, ponedeljek, 18. 5.

DZ, str. 88 (besedilo)-90, da vključno naloge 3: vzrok in posledica. Ne pozabite: vzrok izražamo z besedo ker (veznik), posledico z besedo (veznikom) zato. Smo že obravnavali.

6.b, torek, 19. 5.

DZ, str. 90, 91 nal. 4, str.91, 92, nal. 5-7, nal. 7. naredite v zvezke, če so povedi nesmiselne.

6.b, sreda, 20. 5.

DZ, str. 92, 93, preberite besedilo, rešite str. 93, pridevniki, ponovitev.

6.b, četrtek, 21. 5.

Preko easistenta (ali nekaterim na osebne mejle) sem poslala razlago pridevnika, vključno s stopnjevanjem. Snov smo letos že obravnavali, vendar vseeno želim, da si razlaga prepišete v zvezke in v DZ rešite str. 94 in 95, do vključno nal. 11.

6.b, petek, 22. 5.

DZ, str. 95, nal. 12, preberi besedilo, rešite str. 96-98.

6.b, ponedeljek, 25. 5.

DZ, str. 99-101, pridevnik, vaje

6.b, torek, 26. 5.

DZ, str. 105, 106, preberite besedilo, rešite naloge na str. 106, 107.

6.b, torek, 27. 5.

DZ, str. str. 108, 109, nal. 10. Na str. 109 preberite definicijo ocene (filma, knjige, predstave itd.) in iz 3. odstavka (Kaj navedemo v oceni?) naredite in v svoje zvezke zapišete povzetek.

6.b, četrtek, 28. 5.

DZ, str. 110, 111, do vključno naloge 15.

6. b., petek, 29. 5.

Izberite si film, ki ste ga videli pred kratkim in je primeren vaši starosti. Po navodilih na str. 109 v DZ napišite približno pol strani do eno stran ocene filma, ne pozabite na: naslov, povzetek zgodbe, svoje mnenje o filmu, priporočilo, splošne ugotovitve, navedite tudi režiserja in igralce, če jih poznate. Nalog ni več potrebno pošiljati, pokazali jih boste v šoli.

6. r, dopolnilni pouk, 29. 5.

DZ, besedilo na str. 115, preberite ga, poiščite vse pridevnike, jih izpišite, dopišite jim vprašalnice in določite vrsto.

6. b, ponedeljek, 1. 6.

DZ, str. 112-113.

6. b, torek, 2. 6.

DZ, str. 115, 116, nal. 3, 4