Spoštovane učenke in učenci, spoštovani starši!

Opažamo, da se na igrišču še vedno zbirajo in zadržujejo večje skupine otrok in tudi odraslih.
Glede na odlok in priporočila vlade, naj se ljudje fizično ne zadržujejo v skupinah, smo se odločili, da igrišče za čas zaprtja šole prav tako zaklenemo.
To je ukrep za zmanjšanje možnosti širjenja koronavirusa in v dobro nas vseh.

Lepo vas pozdravljam!

Peter Klun