Spoštovani!

Pošta zagotavlja določene poštne storitve s prilagoditvami trenutnim razmeram. Pozivamo in prosimo, da se posebnih storitev, kot so ODKUPNINA (plačilo po povzetju), AR (povratnica) in POD (podpis naslovnika), v največji možni meri NE POSLUŽUJETE oziroma jih NE KORISTITE.

V skrbi za svoje zaposlene in zunanje uporabnike delamo vse, kar je v naši moči, da omejimo neposredne številne stike, ki jih koriščenje tovrstnih storitev zahteva pri izvedbi.

Naprošamo vas, da uporabljajte le NUJNE storitve, ki omogočajo brezkontaktno dostavo NUJNIH pošiljk.

Kot nadomestno rešitev pošiljanju fizičnih pisem vam ponujamo rešitev za elektronsko vročanje (e-vročanje) PoštAR, ki jo lahko 15 dni koristite brezplačno. Storitev je dostopna na https://www.postar.eu/.

Pošta Slovenije