POSKUSI V KEMIJI

Izbirni predmet Poskusi v kemiji se v programu osnovne šole povezuje s splošno izobraževalnim predmetom Kemija v 8. in 9. razredu in tudi s predmetom Naravoslovje v 7. razredu. Predstavlja nadgradnjo navedenih predmetov.

Izbirni predmet Poskusi v kemiji omogoča učencem, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Učenci spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj in rezultatov, sposobnost osmišljanja, predstavitve opažanj in rezultatov, prepoznavanje soodvisnosti in povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji se razvija in poglablja naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso.

 

ANSAMBELSKA IGRA

Mentorica: Nataša Trdan Zager

Predmet je namenjen učencem od 7. do 9. razreda, ki gojijo ljubezen do glasbe, so ustvarjalni, radi pojejo in igrajo na glasbila. Predmet se izvaja enkrat tedensko po eno šolsko uro. Primeren je za učence brez glasbenega predznanja, pa tudi za tiste, ki obiskujejo glasbeno šolo.

V okviru predmeta učenci usvojijo temeljno tehniko igranja na Orffov instrumentarij, lastna glasbila (ploskanje, tleskanje, topotanje itd.) in improvizirana glasbila (izdelajo jih sami). Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo pa se lahko vključijo tudi s svojimi inštrumenti.

Učenci se bodo pri urah seznanili tudi z glasbenimi zapisi, partiturami. Spoznavali jih bodo neposredno pri pouku.

Prevladovala bo skupinska oblika dela, kar je pogojeno z igranjem skladb, ki jih bodo učenci osvojili pri predmetu. Individualno delo bo potekalo v začetku, ko bodo spoznavali posamezne dele skladb. Raziskovali bomo različne zvočne zmožnosti glasbil, improvizirali in eksperimentirali z zvokom. Učenci se bodo lahko predstavili tako v vlogi skladatelja kot izvajalca oz. poustvarjalca bodisi lastnih ali že obstoječih glasbenih del.

Pri predmetu ni pisnega preverjanja znanja . Ocenjeni bodo sproti in ob koncu semestra, ko bodo obvladali repertoar instrumentalnih vsebin v skladu s posamezno zasedbo in temeljno orientacijo v glasbenem zapisu. Ocenjuje se tudi izkazana zavzetost za delo, ustvarjalnost, sodelovanje ter odgovornost za skupne dosežke.

 

Cilji predmeta

Učenci:

– z Orffovimi in improviziranimi inštrumenti ustvarjajo in poustvarjajo glasbene vsebine (improvizirajo, ustvarjajo ritmična besedila, spremljave k ljudskim in umetnim pesmim, inštrumentalne skladbice…);

– se povežejo v glasbenem ansamblu po svojih nagnjenjih in zmožnostih;

– se navajajo na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli;

– izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim oblikovanjem;

– ob glasbenih in z glasbo povezanih dejavnostih razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje ter vrednotijo dosežke;

– skupaj nastopajo;

– učenci se ob glasbi sproščajo in se z njo ukvarjajo tudi v prostem času.

VABILO NA POKLICNO TRŽNICO

VABLJENI NA POKLICNO TRŽNICO!

PREDSTAVITEV RAZLIČNIH SREDNJIH ŠOL IN POKLICEV

KJE? V 1. NADSTROPJU OŠ BIČEVJE.

KDAJ? V TOREK, 5. 2. 2019, OD 16. DO 18. URE.

VLJUDNO VABLJENI UČENCI OD 7. DO 9. RAZREDA IN NJIHOVI STARŠI!

Rezultati tekmovanja iz zgodovine

Obvestilo o dosežkih na šolskem tekmovanju iz znanja zgodovine v 8. in 9. razredu

11 tekmovalcev je prejelo bronasto priznanje (Luka Copot, Petra Burnik, Ana Bergant, Eva Bergant, Katarina Nemec, Amina Aličajić, Jaka Gaber, Kiara Pajić, Matic Prah, Lana Stvarnik, Tit Šenk), prvih 5 pa se je uvrstilo tudi na regijsko tekmovanje. Letošnja tematika je vezana na 150-letnico prvega tabora na Slovenskem – Od čitalniškega gibanja, bésed do taborov na Slovenskem.

Vsem udeležencem tekmovanja in dobitnikom priznanj čestitam.

Mentorica: Bernarda Avsenik

Stran 3 od 3123